BIL. TAJUK JENIS
SEKSYEN SARAAN & KEMUDAHAN, BAHAGIAN PERJAWATAN
1 BORANG ELAUN PAKAIAN PANAS
2 BORANG PENGISYTIHARAN HARTA
3 BORANG PERMOHONAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN
4 BORANG PERMOHONAN SURAT AKUAN BUJANG
5 BORANG PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN MAJIKAN
6 BORANG PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN MAJIKAN_ENGLISH VERSION
7 BORANG PERMOHONAN SURAT PERTUKARAN PASANGAN
8 BORANG TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
9 BORANG TUNTUTAN PEMBELIAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH (3)
SEKSYEN PENILAIAN PRESTASI, KENAIKAN PANGKAT DAN ANUGERAH (BUKAN AKADEMIK)
1 BORANG KENAIKAN PANGKAT BUKAN AKADEMIK UMT
2 BORANG PENCALONAN ANUGERAH BAKAT CEMERLANG
3 BORANG PENCALONAN ANUGERAH BAKAT HARAPAN
4 BORANG PENCALONAN ANUGERAH INOVASI PENGURUSAN
5 BORANG PENCALONAN ANUGERAH KOMUNITI CEMERLANG LATEST
6 BORANG PENCALONAN ANUGERAH PTJ TERBAIK
7 BORANG TAPISAN KEUTUHAN
8 BORANG PENILAIAN TIMED-BASED
9 BORANG PERMOHONAN PSL
10 GARIS PANDUAN ANUGERAH BAKAT CEMERLANG DAN BAKAT HARAPAN
11 GARIS PANDUAN ANUGERAH JULANGAN BAKAT
SEKSYEN PELANTIKAN BUKAN AKADEMIK, BAHAGIAN PERJAWATAN
1 AKTA RASMI 1972
2 AKUAN PENYERAHAN DAN NOTA SERAH TUGAS
3 BORANG AKUAN BERKANUN
4 BORANG JAWATAN KOSONG (BUKAN AKADEMIK)
5 BORANG PENGESAHAN LAPOR DIRI
6 BUTIRAN MAJIKAN LEPAS
7 IKRAR PERKHIDMATAN AWAM
8 MAKLUMAT MENGENAI PEGAWAI LANTIKAN BARU
9 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI KONTRAK BUKAN AKADEMIK
10 PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN
11 PEMBERITAHUAN ALAMAT (AKTA 605)
12 PERAKUAN PELANTIKAN PEGAWAI KONTRAK BUKAN AKADEMIK
13 PERAKUAN TANGGUNG KERJA
14 PERMOHONAN UNTUK MELANTIK PEGAWAI SECARA KONTRAK, SEMENTARA, SAMBILAN
15 SURAT PENERIMAAN LANTIKAN
SEKSYEN SARAAN DAN KEMUDAHAN
1 BORANG CUTI TANPA REKOD – HAJI
SEKSYEN PENILAIAN PRESTASI, KENAIKAN PANGKAT & ANUGERAH( AKADEMIK ), BAHAGIAN PERKHIDMATAN
1 AKA – EXECUTIVE SUMMARY FORMAT
2 AKA2018 – SENARAI SEMAK DAN PENGESAHAN
3 APP2018 – SENARAI SEMAK DAN PENGESAHAN
4 APP2018- BORANG PENCALONAN
5 BORANG AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN (3)
6 BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT GRED DS45 KE DS52
7 BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT GRED DS51,52 KE DS53,54 DAN GRED KHAS
8 BORANG PERMOHONAN PENINGKATAN GRED (VK6) DAN (VK5)
9 EXTERNAL ASSESSOR -K31
10 FORMAT CV – PENILAI LUAR
11 FORMAT CV – PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT
12 LAPORAN KETUA PTJ
13 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT-BARU
14 SENARAI SEMAK SYARAT MINIMUM KP GRED DS45 KE DS52
15 SENARAI SEMAK SYARAT MINIMUM KP GRED DS51,52 KE DS54
16 SENARAI SEMAK SYARAT MINIMUM KP GRED DS53-54 KE VK7
SEKSYEN PELANTIKAN AKADEMIK, BAHAGIAN PERJAWATAN
1 BORANG LANTIKAN PEGAWAI AKADEMIK KONTRAK
2 BORANG PERAKUAN PELANTIKAN BERSAMA (DUAL APPOINMENT) – J01
3 BORANG PERAKUAN PELANTIKAN BERSAMA (DUAL APPOINMENT) – J04
4 PERLETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN.
SEKSYEN CUTI BELAJAR DAN MOBILITI
1 BORANG LAPOR DIRI TAMAT TEMPOH CUTI BELAJAR
2 BORANG LAPORAN CUTI SABATIKAL
3 BORANG LAPORAN KEMAJUAN DALAM TEMPOH TAMBAHAN 2 TAHUN
4 BORANG LAPORAN SANGKUTAN INDUSTRI
5 BORANG PERMOHONAN BAYARAN ELAUN KELUARGA
6 BORANG PERMOHONAN BAYARAN ELAUN TESIS
7 BORANG PERMOHONAN CUTI PASCA KEDOKTORAN
8 BORANG PERMOHONAN CUTI SABATIKAL
9 BORANG PERMOHONAN KONFERENSI/SEMINAR/KURSUS
10 BORANG PERMOHONAN PROGRAM SANGKUTAN AKADEMIK LUAR NEGARA
11 BORANG PERMOHONAN SANGKUTAN INDUSTRI
12 BORANG PERSETUJUAN – PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEMUNGKIRAN PERJANJIAN CUTI BELAJAR
13 BORANG STATUS PENGAJIAN TAMAT TEMPOH CUTI BELAJAR – TUTOR @FELO AKADEMIK
14 BORANG TUNTUTAN BAYARAN PASPORT & VISA PEGAWAI CUTI BELAJAR
15 BORANG LAPOR DIRI -CUTI SABATIKAL
16 BORANG LAPOR DIRI CUTI PASCA-KEDOKTORAN
17 BORANG LAPOR DIRI CUTI PENYELIDIKAN
18 BORANG LAPOR DIRI SANGKUTAN AKADEMIK
19 BORANG LAPORAN CUTI PASCA KEDOKTORAN
20 BORANG LAPORAN CUTI PENYELIDIKAN
21 BORANG PERMOHONAN CUTI PENYELIDIKAN
22 BORANG PERMOHONAN CUTI PENYELIDIKAN (PEGAWAI DALAM PENGAJIAN PH.D)
23 BORANG PERMOHONAN SANGKUTAN AKADEMIK
24 LAPORAN KOMPREHENSIF SANGKUTAN AKADEMIK
PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN INOVASI
1 BORANG LAPORAN MENGHADIRI KONFERENSI DAN LATIHAN AKADEMIK
2 BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI KONFERENSI DAN LATIHAN AKADEMIK
3 BORANG PERMOHONAN LATIHAN LUAR
4 CONTOH PENULISAN MODUL_BUKU
5 CONTOH PENULISAN MODUL_POWERPOINT
6 LAMPIRAN A1 BORANG SANGKUTAN DALAM DAN LUAR NEGARA
7 LAMPIRAN A2 GARIS PANDUAN SANGKUTAN BUKAN AKADEMIK
8 LAMPIRAN B PROPOSAL_KERTAS CADANGAN SANGKUTAN
9 LAMPIRAN C_CARA PERMOHONAN PROGRAM SANGKUTAN
10 LAMPIRAN D_ BORANG LAPORAN KURSUS (PROGRAM SANGKUTAN)
SEKSYEN BIMBINGAN STAF
1 K32 BORANG PERMOHONAN SESI KI
2 K33 BORANG PERMOHONAN SESI KK
3 K34 BORANG PERMOHONAN UJIAN PSIKOLOGI
BAHAGIAN PENTADBIRAN
1 BORANG SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
SEKSYEN PERSARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN, BAHAGIAN PERJAWATAN
1 BORANG TUNTUTAN PERUBATAN – FINAL
2 BORANG BAYARAN BALIK KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL
3 BORANG CUTI BERSALIN
4 BORANG CUTI KUARANTIN
5 BORANG CUTI TANPA REKOD
6 BORANG CUTI TANPA REKOD – ISTERI BERSALIN
7 BORANG CUTI TANPA REKOD – UMRAH
8 BORANG PERMOHONAN TIDAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB KECEMASAN AM
9 BORANG PERUBATAN 1 09
10 CUTI TANPA GAJI
11 GARIS PANDUAN PEMBAYARAN BALIK YURAN KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL 2015
12 K01-CUTI REHAT TAHUNAN
13 K04-MEMBAWA BAKI CUTI REHAT & GCR
14 K06-CUTI TANPA REKOD (KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT)
15 K07-CUTI GANTIAN @ LEBIH MASA
16 NOTA RINGKAS – KEMUDAHAN CUTI
17 PERMOHONAN WANG TUNAI SEBAGAI GCR (CONTRACT OF SERVICE)
18 SYARAT BARU PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN UMT 2018
19 BORANG PENDAFTARAN PERTUBUHAN DI UMT
20 VERSI 2014 BUKU PANDUAN LAPOR DIRI PEGAWAI UMT