FUNGSI

PENTADBIRAN

 • Menguruskan fail am pejabat.
 • Menguruskan penerimaan dan pengedaran surat-menyurat universiti.
 • Menguruskan perkhidmatan pelanggan pejabat.
 • Menguruskan mesyuarat pengurusan Pejabat.
 • Menguruskan perhimpunan bulanan peringkat universiti.
 • Merancang keperluan fasiliti dan logistik pejabat.
 • Menguruskan My-Portfolio pejabat.
 • Menguruskan hal ehwal keselamatan dan keceriaan pejabat.
 • Menguruskan urusan sumber manusia Pejabat Pendaftar.
 • Mengemaskini laman web dan facebook Pejabat Pendaftar.
 • Menguruskan majlis-majlis rasmi Universiti.
 • Menguruskan sistem atas talian pejabat.
 • Menguruskan Anugerah Staf Terbaik Bulanan Pejabat.
 • Pengurus persijilan MS ISO9001:2015 dan ISMS Pejabat Pendaftar.

 

KEWANGAN

 • Menguruskan proses perolehan bekalan dan perkhidmatan pejabat.
 • Merancang dan memantau prestasi belanja mengurus pejabat.
 • Mengurus, menyelenggara dan melupus aset pejabat.
 • Menguruskan stor dan stok pejabat.
 • Menguruskan panjar wang runcit pejabat.
 • Menguruskan Mesyuarat JK Teknikal Sebut Harga Pejabat Pendaftar
 • Menguruskan Tabung-tabung Amanah di Pejabat Pendaftar.