FUNGSI

PENTADBIRAN

Menguruskan fail am pejabat.
Menguruskan penerimaan dan pengedaran surat-menyurat universiti.
Menguruskan perkhidmatan pelanggan pejabat.
Menguruskan mesyuarat pengurusan Pejabat.
Menguruskan perhimpunan bulanan peringkat universiti.
Merancang keperluan fasiliti dan logistik pejabat.
Menguruskan pengurusan rekod dan sistem kod fail universiti.
Menyelaras My-Portfolio peringkat Universiti dan pejabat.
Menguruskan hal ehwal keselamatan dan keceriaan pejabat.
Menguruskan urusan sumber manusia Pejabat Pendaftar.
Mengemaskini laman web dan facebook Pejabat Pendaftar.
Menguruskan majlis-majlis rasmi Universiti.
Menguruskan sistem atas talian pejabat.
Menguruskan Anugerah Staf Terbaik Bulanan Pejabat.
Pengurus persijilan MS ISO9001:2015 dan ISMS Pejabat Pendaftar.

KEWANGAN

Menguruskan proses perolehan bekalan dan perkhidmatan pejabat.
Merancang dan memantau prestasi belanja mengurus pejabat.
Mengurus, menyelenggara dan melupus aset pejabat.
Menguruskan stor dan stok pejabat.
Menguruskan panjar wang runcit pejabat.
Menguruskan Mesyuarat JK Teknikal Sebut Harga Pejabat Pendaftar.
Menguruskan Tabung-tabung Amanah di Pejabat Pendaftar.