FUNGSI

  • Menguruskan struktur governan universiti dan pusat tanggungjawab.
  • Menguruskan hal ehwal berkaitan pelantikan, penamatan dan pembayaran Canselor, Pro-Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti.
  • Menguruskan hal ehwal berkaitan mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.
  • Hal ehwal berkaitan pelantikan dan penamatan jawatan pentadbiran di UMT.
  • Menguruskan pemakaian pekeliling perkhidmatan, surat pekeliling perkhidmatan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.
  • Mengurus dan menyelaras urusan berkaitan Laporan Tahunan Universiti.
  • Menguruskan Mesyuarat JK Pemilih TNC.
  • Menguruskan Mesyuarat Board Pre – Council on Governance and Remuneration.