FUNGSI

Menguruskan struktur governan universiti dan pusat tanggungjawab.
Menguruskan hal ehwal berkaitan pelantikan, penamatan dan pembayaran Canselor, Pro-Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti.
Menguruskan hal ehwal berkaitan mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.
Menguruskan hal ehwal berkaitan pelantikan dan penamatan jawatan pentadbiran di UMT.
Menguruskan pemakaian pekeliling perkhidmatan, surat pekeliling perkhidmatan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.
Mengurus dan menyelaras urusan berkaitan Laporan Tahunan Universiti.
Menguruskan Mesyuarat JK Pemilih TNC.
Menguruskan Mesyuarat Board Pre-Council on Governance and Remuneration.