FUNGSI

UNIT SIASATAN

Membuat siasatan laporan kejadian.
Menyediakan kertas siasatan.
Menguruskan hebahan/aktiviti pencegahan jenayah dan kemalangan.

UNIT CCTV

Menguruskan pemantauan 24 jam CCTV.
Menguruskan rekod penyimpanan rakaman.
Melaksanakan pemeriksaan fizikal kamera di lapangan.