FUNGSI

UNIT TRAFIK DAN LALULINTAS

  • Menguruskan kawalan trafik dalam kampus.
  • Menguruskan rekod saman.

UNIT RISIKAN DAN SIASATAN

  • Menguruskan kawalan ketenteraman, pencegahan dan siasatan jenayah.