FUNGSI

UNIT KAWALAN AKSES DAN PENJADUALAN

Menguruskan penempatan tugas anggota secara mingguan/bulanan.
Menguruskan keselamatan fizikal dan personal pelawat/kontraktor.
Menguruskan kawalan aman program universiti.
Menguruskan saringan keselamatan di pintu kampus.
Melaksanakan rondaan keselamatan perimeter kampus.
Menguruskan tanda arah program.

UNIT PERKHIDMATAN KAUNTER

Menguruskan rekod/jualan pelekat kenderaan.
Menguruskan rekod kompaun lalu lintas/denda kad identiti.
Menguruskan stor.
Menguruskan dapatan sistem MyKeselamatan (tanda arah/aduan/aktiviti kampus).
Menguruskan kenderaan keselamatan.

UNIT KAD IDENTITI

Menguruskan kad identiti staf/pelajar/kontraktor.
Menguruskan fail/surat/rekod cuti.
Menguruskan persediaan Audit ISO/BNM (KPS).
Menguruskan tempahan logistik.