FUNGSI

SEKSYEN PENGURUSAN PRESTASI DAN ANUGERAH

 • Menguruskan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) staf akademik dan sokongan akademik.
 • Menguruskan permohonan Anugerah Darjah/Pingat Kebesaran Negeri dan Persekutuan.
 • Menguruskan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) dan lain-lain anugerah.
 • Menyelaras urusan tatatertib staf
 • Mengurus Dasar Pemisah (Exit Policy)

SEKSYEN GAJI DAN KEMUDAHAN

 • Mengurus emolumen, kenaikan gaji dan penyata perubahan pendapatan staf.
 • Mengurus kemudahan dan tuntutan elaun perkhidmatan.
 • Mengurus pembekalan pakaian seragam.
 • Menguruskan pengisytiharan harta.
 • Mengurus pengesahan majikan.
 • Mengurus hal ehwal perubatan staf dan klinik panel.
 • Mengurus insurans berkelompok staf
 • Wakil tetap Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA).
 • Mengurus tuntutan Keahlian Badan Profesional dan persatuan akademik.

SEKSYEN PERSARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

 • Mengurus persaraan staf dan percantuman perkhidmatan staf
 • Mengurus cuti staf
 • Mengurus peperiksaan dalam perkhidmatan bagi staf sokongan akademik
 • Mengurus pengesahan dalam perkhidmatan
 • Mengurus pemberian taraf berpencen dan pendaftaran KWAP
 • Mengurus perakuan caruman KWSP
 • Mengurus permohonan kebenaran pekerjaan luar
 • Mengurus pinjaman perumahan
 • Mengurus kelayakan elaun bertukar dan berpindah rumah
 • Mengurus rekod kehadiran staf (MyTime)
 • Mengurus permohonan Lembaga Perubatan

SEKSYEN PERHUBUNGAN STAF

 • Menguruskan proses Intervensi dalam Dasar Pemisah (Exit Polisi).
 • Menguruskan kaunseling dan bimbingan staf.
 • Menguruskan kumpulan Akrab Care UMT.
 • Menguruskan Ex-Gratia bencana kerja.
 • Menguruskan kebajikan staf.
 • Menguruskan Latihan berkaitan Kesejahteraan dan Bimbingan Staf.
 • Menguruskan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
 • Menguruskan pendaftaran pertubuhan Kelab, persatuan di UMT