FUNGSI

SEKSYEN PENGURUSAN PRESTASI DAN ANUGERAH

Menguruskan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) staf akademik dan sokongan akademik.
Menguruskan permohonan Anugerah Darjah/Pingat Kebesaran Negeri dan Persekutuan.
Menguruskan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) dan lain-lain anugerah.
Mengurus Dasar Pemisah (Exit Policy).

SEKSYEN GAJI DAN KEMUDAHAN

Mengurus emolumen, kenaikan gaji dan penyata perubahan pendapatan staf.
Mengurus kemudahan dan tuntutan elaun perkhidmatan.
Mengurus pembekalan pakaian seragam.
Menguruskan pengisytiharan harta.
Mengurus hal ehwal perubatan staf dan klinik panel.
Wakil tetap Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA).
Mengurus tuntutan Keahlian Badan Profesional dan persatuan akademik.
Menguruskan pengesahan majikan dan perkhidmatan kakitangan.

SEKSYEN PERSARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

Mengurus persaraan staf dan percantuman perkhidmatan staf.
Mengurus cuti staf.
Mengurus peperiksaan dalam perkhidmatan bagi staf sokongan akademik.
Mengurus pengesahan dalam perkhidmatan.
Mengurus pemberian taraf berpencen dan pendaftaran KWAP.
Mengurus perakuan caruman KWSP.
Mengurus permohonan kebenaran pekerjaan luar.
Mengurus pinjaman perumahan.
Mengurus kelayakan elaun bertukar dan berpindah rumah.
Mengurus rekod kehadiran staf (MyTime).
Mengurus permohonan Lembaga Perubatan.

SEKSYEN PERHUBUNGAN STAF

Menguruskan proses Intervensi dalam Dasar Pemisah (Exit Polisi).
Menguruskan kaunseling dan bimbingan staf.
Menguruskan kumpulan Akrab Care UMT.
Menguruskan Ex-Gratia bencana kerja.
Menguruskan kebajikan staf.
Menguruskan Latihan berkaitan Kesejahteraan dan Bimbingan Staf.
Menguruskan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
Menguruskan pendaftaran pertubuhan Kelab dan persatuan di UMT.
Menguruskan insurans berkelompok staf.