fungsi

SEKSYEN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

Membangun dan mengurus Pelan Risiko HR.
Membangun dan mengurus Pelan Strategik HR.
Mengurus dasar-dasar pengurusan sumber manusia.
Mengurus permohonan perjawatan dan bajet ABM.
Menguruskan Surat Kelulusan Perjawatan (SKP).
Menguruskan penempatan dan pusingan kerja bagi staf.
Menguruskan deskripsi tugas (JD) staf.
Menguruskan naziran perjawatan.

SEKSYEN PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT (AKADEMIK)

Menguruskan pengisian dan pengambilan jawatan staf akademik.
Menguruskan kenaikan pangkat ahli akademik.
Mengurus mesyuarat bagi Jawatankuasa Pemilih Jawatan Akademik, Jawatankuasa Pemilih Jawatan Utama, Jawatankuasa Penapis Akademik, Jawatankuasa Penapis Utama dan Jawatankuasa Induk Syarahan Perdana.
Menguruskan peletakan dan penamatan jawatan staf akademik.
Menguruskan permohonan jawatan staf akademik ke agensi luar.
Menguruskan pemetaan bidang bakat akademik.
Menguruskan penempatan staf akademik.

SEKSYEN PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT (SOKONGAN AKADEMIK)

Menguruskan pengisian dan pengambilan staf sokongan akademik.
Menguruskan kenaikan pangkat staf.
Mengurus mesyuarat bagi Jawatankuasa Panel Pra Temu Duga, Jawatankuasa Pemilih P&P dan Jawatankuasa Pemilih Pelaksana.
Menguruskan pemangkuan dan penanggungan kerja.
Menguruskan peletakan dan penamatan jawatan staf sokongan akademik.
Menguruskan permohonan jawatan staf sokongan akademik ke agensi luar.
Menguruskan opsyen tukar lantik jawatan.
Menguruskan permohonan pelantikan staf sokongan akademik ke agensi luar.