fungsi

SEKSYEN DATA DAN REKOD PERKHIDMATAN

 • Menguruskan fail peribadi staf.
 • Menguruskan pengurusan rekod dan sistem kod fail universiti.
 • Menguruskan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP
 • Menguruskan data dan statistik sumber manusia.
 • Menguruskan data Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS).
 • Menguruskan data pencapaian Malaysia Research Assessment (MyRA).
 • Menguruskan data staf bagi MyMohes.
 • Menyediakan data Fact and Figures .
 • Menguruskan pengimbasan Sistem Pengurusan Dokumen (DMS).
 • Menguruskan Sistem Badan Berkanun (SBSys)

SEKSYEN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

 • Membangun dan mengurus Pelan Risiko HR.
 • Membangun dan mengurus Pelan Strategik HR.
 • Mengurus dasar-dasar pengurusan sumber manusia.
 • Mengurus permohonan perjawatan dan bajet ABM.
 • Menguruskan surat kelulusan perjawatan (SKP).
 • Menguruskan pemetaan bidang bakat akademik.
 • Mengurus penempatan staf akademik.
 • Menguruskan penempatan dan pusingan kerja bagi Staf.
 • Menguruskan deskripsi tugas (JD) staf.
 • Menguruskan naziran perjawatan.

SEKSYEN PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT (AKADEMIK)

 • Menguruskan pengisian dan pengambilan jawatan staf akademik.
 • Menguruskan kenaikan pangkat ahli akademik.
 • Mengurus mesyuarat bagi Jawatankuasa Pemilih Jawatan Akademik, Jawatankuasa Pemilih Jawatan Utama, Jawatankuasa Penapis Akademik, Jawatankuasa Penapis Utama dan Jawatankuasa Induk Syarahan Inaugural.
 • Menguruskan peletakan dan penamatan jawatan staf akademik.
 • Menguruskan permohonan jawatan staf akademik ke agensi luar.

SEKSYEN PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT (SOKONGAN AKADEMIK)

 • Menguruskan pengisian dan pengambilan staf sokongan akademik.
 • Menguruskan kenaikan pangkat staf.
 • Mengurus mesyuarat bagi Jawatankuasa Panel Pra Temu Duga, Jawatankuasa Pemilih P&P dan Jawatankuasa Pemilih Pelaksana.
 • Menguruskan pemangkuan dan penanggungan kerja.
 • Menguruskan peletakan dan penamatan jawatan staf sokongan akademik.
 • Menguruskan permohonan jawatan staf sokongan akademik ke agensi luar