SEJARAH PENUBUHAN

Pejabat Pendaftar telah ditubuhkan pada tahun 1999. Pada peringkat awal penubuhannya, Pejabat Pendaftar secara amnya bertanggungjawab ke atas semua urusan perjawatan, akademik dan pentadbiran am. Sesuai dengan perkembangan dan pembangunan yang berlaku di UMT, Pejabat Pendaftar turut melalui beberapa perubahan struktur dan fungsi, khasnya dengan penubuhan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan pemindahan fungsi akademik ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa).

OBJEKTIF

Bertanggungjawab dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran am peringkat universiti kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan kewangan, pembangunan fizikal, perpustakaan dan hal ehwal mahasiswa. Jabatan ini juga berperanan untuk memperkukuhkan keupayaan sumber manusia dan kekeluargaan di samping memberi kemudahan dan kebajikan dalam menjamin keselesaan bekerja bagi semua pegawai. Pejabat Pendaftar bertekad melaksanakan  Pengurusan dan  Pembangunan Sumber Manusia, Keselamatan dan Penyampaian Khidmat Sokongan yang berkesan secara berterusan  bagi  memenuhi keperluan pelanggan  selaras dengan Visi dan Misi Universiti”.

FUNGSI

 • Menguruskan perjawatan UMT untuk mendapat, mengisi dan mengekalkan pegawai universiti selari dengan perancangan UMT;
 • Mengendalikan hal ehwal perkhidmatan pegawai bersesuaian dengan syarat-syarat perkhidmatan ditetapkan kerajaan dan UMT;
 • Menentu dan menguruskan saraan pegawai mengikut kelayakan dan syarat yang berkuatkuasa;
 • Mengendalikan kursus induksi kepada pegawai baru untuk memperkenalkan UMT dan segala aspek pengurusan, perkhidmatan dan sebagainya;
 • Mengelola Peperiksaan Jabatan mengikut peraturan yang berkuatkuasa dan syarat perkhidmatan;
 • Merancang, melaksana dan menilai latihan pegawai untuk membangunkan kompetensi yang diperlukan untuk menjayakan operasi universiti dengan berkesan;
 • Mengendalikan Penilaian Tahap Kecekapan mengikut dasar dan peraturan semasa untuk meningkatkan kompetensi dan kemajuan kerjaya pegawai;
 • Merancang dan menguruskan Cuti Belajar dan Biasiswa pegawai yang selari dengan perkembangan program akademik dan bukan akademik universiti;
 • Mengawal keselamatan fizikal, infrastruktur dan persekitaran untuk mewujudkan suasana kampus yang kondusif;
 • Mengendalikan Pentadbiran Am Universiti; dan
 • Menentukan sistem Governan yang ditetapkan untuk tadbir urus universiti yang telus dan bertanggungjawab.

 

Sebarang pertanyaan sila hubungi :-
Pejabat Pendaftar
Aras 1, Bangunan Canseleri dan Pentadbiran
Universiti Malaysia Terengganu
21300 Kuala Nerus, Terengganu
Tel        :  (09) 668 4342
Faks     :  (09) 669 6441