[su_service title=”Statistik yang dipaparkan berdasarkan hasil dapatan daripada Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat Pendaftar dan Data Auto Kemaskini daripada dapatan terbaru daripada Kajian Kepuasan Pelanggan” icon=”icon: info-circle” icon_color=”#4F2D68″ size=”30″][/su_service]

[googleapps domain=”docs” dir=”spreadsheets/d/e/2PACX-1vRK70jTKyBZbn4ToHrIegD1FMNC8IdSTgMuEee3gHAjG1TNPDGbSN4jWiIoP4E3RdueVkmzddDfUL-z/pubchart” query=”oid=755004015&format=interactive” width=”380″ height=”240″ /]

[googleapps domain=”docs” dir=”spreadsheets/d/e/2PACX-1vRK70jTKyBZbn4ToHrIegD1FMNC8IdSTgMuEee3gHAjG1TNPDGbSN4jWiIoP4E3RdueVkmzddDfUL-z/pubchart” query=”oid=386728902&format=interactive” width=”380″ height=”240″ /]

[googleapps domain=”docs” dir=”spreadsheets/d/e/2PACX-1vRK70jTKyBZbn4ToHrIegD1FMNC8IdSTgMuEee3gHAjG1TNPDGbSN4jWiIoP4E3RdueVkmzddDfUL-z/pubchart” query=”oid=1099304101&format=interactive” width=”380″ height=”240″ /]

[googleapps domain=”docs” dir=”spreadsheets/d/e/2PACX-1vRK70jTKyBZbn4ToHrIegD1FMNC8IdSTgMuEee3gHAjG1TNPDGbSN4jWiIoP4E3RdueVkmzddDfUL-z/pubchart” query=”oid=2100666865&format=interactive” width=”380″ height=”240″ /]

[googleapps domain=”docs” dir=”spreadsheets/d/e/2PACX-1vRK70jTKyBZbn4ToHrIegD1FMNC8IdSTgMuEee3gHAjG1TNPDGbSN4jWiIoP4E3RdueVkmzddDfUL-z/pubchart” query=”oid=196201582&format=interactive” width=”380″ height=”240″ /]

[googleapps domain=”docs” dir=”spreadsheets/d/e/2PACX-1vRK70jTKyBZbn4ToHrIegD1FMNC8IdSTgMuEee3gHAjG1TNPDGbSN4jWiIoP4E3RdueVkmzddDfUL-z/pubchart” query=”oid=1537947749&format=interactive” width=”380″ height=”240″ /]