FUNGSI

UNIT KAWALAN BUKIT KOR

Menguruskan kawalan keselamatan 24 jam.
Melaksanakan pemantauan keselamatan fizikal.
Melaksanakan rondaan keselamatan.

UNIT KAWALAN KENYIR

Membuat pemantauan terhadap anggota keselamatan ‘outsource’.