SEKSYEN GOVERNAN

  • Menguruskan carta organisasi universiti.
  • Menguruskan pemakaian pekeliling perkhidmatan.
  • Menguruskan Laporan Tahunan UMT.
  • Menguruskan pelantikan dan penamatan Canselor, pro-Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti.
  • Menguruskan hal ehwal berkaitan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.
  • Menguruskan Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan UMT.
  • Menguruskan Jawatankuasa Integriti Dan Tadbir Urus.
  • Menguruskan Mesyuarat JK Pemilih TNC.