Muat Turun Borang

 

>> e-Borang Seksyen Perjawatan
J01 UMT eRecruitForm (Academik)
J02 Borang Jawatan Kosong (Bukan Akademik)
J03 Borang Lantik Kontrak-Sambilan
J05 Permohonan Kenaikan Pangkat (Bukan Akademik)
J26 Borang Serahan Tugas
J16 Surat Penerimaan Pelantikan
J17 Maklumat Pegawai Lantikan Baru
J18 Akta Rasmi 1572
J15 Alamat Ikut Akta 605
J20 Majikan Lepas
J21 Kad Kakitangan
J22 Laporan Pemeriksaan Kesihatan
J23 Akuan Berkanun
J24 Lapor Diri Mula Bertugas
J25 Ikrar Perkhidmatan Awam
J26 Akuan Penyerahan dan Nota Serahan Tugas
J27 Peletakan Jawatan dan Pelepasan Dengan Izin
J28 Tapisan Keutuhan (BPR)
J29 Borang Akuan Berhutang
J30 Borang Senarai Tugas Staf

 

>> e-Borang Seksyen Perkhidmatan
KD1 Borang Cuti rehat
KD2 Borang Cuti Tanpa Gaji
KD3 Borang Cuti Tanpa Rekod 
KD4 Borang Membawa Cuti Baki Rehat dan GCR
KD5 Borang Cuti Tanpa Rekod (Isteri Bersalin)
KD6 Borang Cuti Tanpa Rekod (Kematian)
KD7 Borang Cuti Gantian @ Lebih Masa
KD8 Borang Perisytiharan Harta
KD9 Borang Permohonan Pengesahan Jawatan Akademik
K10 Borang Permohonan Pengesahan Jawatan Non Akademik
K11 Borang Permohonan Pengesahan Jawatan Sokongan
K12 Borang Permohonan Pertukaran Klinik Panel Pilihan, Perubahan Tanggungan
K14(Pin.12009) Borang Permohonan Kemaskini Maklumat Diri Tanggungan
K15(Pin.12009) Borang Permohonan Surat Jaminan Hospital
SS01 Borang Persaraan Wajib
SS02 Borang Persaraan Pilihan
SS03 Borang Pengesahan Dlm Perkhidmatan

 

>> e-Borang Seksyen Cuti Belajar
B05(Pin.2 2011) Borang Permohonan Cuti Sabatikal
B06 Borang Lapor Diri Selepas Cuti Belajar pindaan 1
B08 Laporan Cuti Sabatikal
B12 Permohonan Cuti Pasca-Kedoktoran
B14 Permohonan Penanguhan Cuti Sabatikal
B15 Tuntutan Bayaran Pasport dan Visa UMT

 

P22(Pin.1/2009) Borang Rekod Penghantaran Terima Skrip Jawapan Peperiksaan
P02 Borang Perakuan Anjakan Gaji
P01 Borang Permohonan PTK

 

>> e-Borang Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
A03 Borang Maklum Balas Pelanggan
A04(Pin.1 2011) Borang Kajian Kepuasan Pelanggan PINDAAN 1_2011

 

>> e-Borang Seksyen Governan
G01(Pin.2/2011) Borang Cadangan Pindaan
G02(Pin.1/2009) Borang Senarai semak Audit Dalaman
G03(Pin.1/2009) Borang Ketidakpatuhan
G04(Pin.1/2009) Borang Cadangan Penambahbaikan
G05(Pin.2/2011) Borang Tindakan Pembetulan
G06 Borang Tindakan Pencegahan

 

>> e-Borang Bahagian Pengurusan Kenderaan
Borang Tempahan Kenderaan
A08 Borang Penilaian Pengguna Kenderaan

 

>> e-Borang Seksyen Latihan
 L01 Borang Permohonan Kursus Luar
 L02 Borang Pengesahan Kehadiran
 L03 Borang Pengesahan Pelantikan Penceramah
 L05 Borang Profil Peserta Induksi
 L08 Borang Pengucapan Awam
 L09 Borang Laporan Latihan
 L10 Borang Laporan Latihan
 L11 Borang Laporan Kursus Anjuran PTJ
 L12 Borang Pengecualian Induksi Umum
 L13 Borang Lapor Diri Praktikal
 L14 Borang Tunjuk sebab
 L15 Mohon Hadir Seminar pindaan 1-2011-1
 L16 Laporan Seminar pindaan 1
 L17 Kebenaran ke luar negara pindaan 1
 L18 Borang Pengesahan Penerimaan
 SS01 Senarai Semakan – Tindakan Kursus