Return to CARTA ORGANISASI

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

FUNGSI

 • Menguruskan Hal Ehwal Pentadbiran Am Pejabat.
 • Menguruskan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) Pejabat.
 • Menguruskan sistem Kod Fail Universiti.
 • Menguruskan penerimaan dan pengedaran surat-menyurat universiti.
 • Urusan Khidmat Pelanggan.
 • Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar.
 • Perhimpunan warga.
 • Urusan sumber manusia pejabat.
 • Urusan pengemaskinian laman web pejabat.
 • Menguruskan Satu Persijilan ISO9001:2015 UMT.
 • Menguruskan Majlis-majlis Rasmi Universiti.
 • Pengurusan Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah bagi pegawai Perkhidmatan Awam.
 • Insurans Staf Berkelompok UMT.
 • Menguruskan proses perolehan bekalan dan perkhidmatan pejabat.
 • Merancang dan memantau prestasi belanajawan.
 • Menguruskan stor dan stok pejabat.
 • Menguruskan panjar wang runcit pejabat.
 • Menguruskan Tabung Amanah.
 • Menguruskan Mesyuarat JK Sebut Harga Pejabat Pendaftar.