CARTA ORGANISASI

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

FUNGSI Menguruskan Hal Ehwal Pentadbiran Am Pejabat. Menguruskan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) Pejabat. Menguruskan sistem Kod Fail Universiti. Menguruskan penerimaan dan pengedaran surat-menyurat universiti. Urusan Khidmat Pelanggan. Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar. Perhimpunan warga. Urusan sumber manusia pejabat. Urusan pengemaskinian laman web pejabat. Menguruskan Satu Persijilan ISO9001:2015 UMT. Menguruskan Majlis-majlis Rasmi Universiti. …

SEKSYEN CUTI BELAJAR

Seksyen Cuti belajar bertanggungjawab dalam menyediakan  kemudahan untuk pegawai UMT melanjutkan pengajian untuk mendapat kelayakan / kepakaran yang lebih tinggi bagi semua tenaga akademik/pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Perkhidmatan Sokongan mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Semua urusan cuti belajar dan penajaan diuruskan melalui Jawatankuasa Cuti Belajar (JKCB) UMT. FUNGSI  Urusan Cuti Belajar  Urusan …

SEKSYEN LATIHAN

Seksyen ini bertanggungjawab dalam melaksana program latihan dan pembangunan untuk meningkatkan keberkesanan sumber manusia melalui aktiviti latihan dan pembangunan yang terancang, bersepadu dan berkesan. Ianya bagi menyediakan kumpulan kakitangan yang kompeten, bersikap positif dan berperibadi mulia. FUNGSI Urusan penganjuran kursus wajib pekhidmatan Urusan penganjuran latihan dalaman Urusan persidangan dan latihan luar negara  Urusan penyertaan staf dalam …

SEKSYEN KOMPETENSI

Seksyen ini bertanggungjawab dalam segala urusan berkenaan kompetensi pegawai iaitu Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dan Peperiksaan perkhidmatan melalui penekanan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, peningkatan kemahiran, pengamalan ciri-ciri peribadi yang positif dan budaya pembelajaran berterusan serta pengurusan fleksibel yang berupaya bertindak secara proaktif dan berkesan. FUNGSI Mengelola peperiksaan Jabatan mengikut peraturan yang berkuatkuasa dan syarat perkhidmatan …

SEKSYEN PERJAWATAN

Seksyen Perjawatan terdiri daripada Seksyen Perjawatan Akademik dan Seksyen Perjawatan Bukan Akademik. Seksyen ini bertanggungjawab dalam melaksana tugas-tugas pengambilan kakitangan bertepatan dengan perancangan sumber manusia dan peruntukan undang-undang, mengurus saraan, kemajuan kerjaya dan disiplin kakitangan dalam melaksanakan tugas sebagai penjawat awam. FUNGSI Urusan permohonan jawatan Urusan pengisian jawatan lantikan/kenaikan pangkat Urusan pengisian jawatan kontrak/sementara/sambilan Urusan …

SEKSYEN PERKHIDMATAN

Seksyen Perkhidmatan terdiri daripada Seksyen Perkhidmatan I dan Seksyen Perkhidmatan II. Seksyen ini bertanggungjawab dalam melaksanakan keperluan Sistem Saraan Malaysia dan keperluan-keperluan perkhidmatan dalam menjaga kebajikan dan laluan kerjaya kakitangan mengikut syarat-syarat perkhidmatan yang ditetapkan kerajaan dan UMT. FUNGSI Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Urusan Pengurusan Pencen Urusan Pengisytiharan Harta Urusan Penilaian Prestasi Tahunan Urusan Peperiksaan …

BAHAGIAN KESELAMATAN

Bahagian ini bertanggungjawab dalam urusan menjaga keselamatan warga dan infrastruktur universiti dan kampus supaya aman dan sejahtera sepanjang masa dengan adanya kawalan keselamatan yang cekap dan berkesan. FUNGSI  Urusan Keselamatan Fizikal  Urusan Kawalan Ketenteraman  Urusan Kawalan Trafik  Urusan Pencegahan Jenayah  Urusan Kad Pengenalan Universiti  Urusan Penguatkuasaan Peraturan dan Undang-Undang Keselamatan