BAHAGIAN DATA DAN REKOD

  • Menguruskan fail peribadi staf.
  • Menguruskan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP).
  • Menguruskan data HRMIS.
  • Mengurus dan menyelenggara sistem maklumat dan pangkalan data.
  • Menyediakan data dan statistik sumber manusia.
  • Menguruskan data Mymohes, 1Nation, CAPs Antarabangs adan data KPI Pejabat Pendaftar.
  • Menguruskan Mesyuarat JK Induk Data UMT.