PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT PROFESIONAL

BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAKAT
SEKSYEN LATIHAN
 • Menguruskan latihan wajib perkhidmatan.
 • Menguruskan seminar/kursus/taklimat.
 • Mengurus Latihan Luar.
 • Mengurus Penempatan Pelajar Latih Amal.
 • Menguruskan analisa keperluan Latihan.
 • Urus setia Mesyuarat Panel Program Transformasi Minda (PPTM)
 • Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Perunding Latihan.
 • Menguruskan promosi.
 • Menguruskan penerbitan Buletin Ekspresi.
 • Menguruskan Laman Web.

 

SEKSYEN PEMBANGUNAN KOMPETENSI
 • Menguruskan cuti belajar staf bukan akademik.
 • Menguruskan Latihan Luar Negara (LASBELA, Konferensi dan Seminar).
 • Menguruskan Kompetensi pegawai.
 • Menguruskan Sangkutan Pegawai Luar Negara.
 • Menguruskan Tabung Amanah Pembangunan Sumber Manusia.
 • Menguruskan Tabung Amanah Pejabat Pendaftar.

 

BAHAGIAN PEMERKASAN BAKAT
SEKSYEN KUALITI DAN INOVASI
 • Menguruskan Inovasi Pengurusan (Kumpulan Inovatif dan Kreatif).

 

SEKSYEN PEMETAAN DAN PEMERKASAAN
 • Menguruskan pemetaan pegawai.
 • Menguruskan Naziran Perjawatan.
 • Urus setia Jawatankuasa Pembangunan Bakat dan Kerjaya Profesional dan Sokongan (JPBK).