BAHAGIAN PEPERIKSAAN, PENJADUALAN KULIAH DAN KONVOKESYEN