SEKSYEN  KEMASUKAN DAN PROMOSI

 

 • Menguruskan pengambilan pelajar tempatan bagi pelajar program Diploma dan Sarjana Muda.
 • Menguruskan laman web kemasukan pelajar.
 • Menguruskan surat tawaran kemasukan pelajar.
 • Mengurus pendaftaran kemasukan pelajar baru
 • Menguruskan pengambilan pelajar antarabangsa
 • Menguruskan pertukaran pelajar dan mobiliti.
 • Menguruskan maklumat dan data pengambilan.
 • Menghadiri mesyuarat tetap yang berkaitan dengan pengambilan pelajar.
 • Mengurus promosi program universiti
 • Menguruskan Program ‘Jom masuk U’
  – Seminar Pengajian Tinggi
  – Pameran/Program OutReach.
 • Menguruskan sistem Mentor-Mantee.

 

SEKSYEN  SENAT DAN REKOD PELAJAR

 

 • Urusetia Mesyuarat Senat Universiti.
 • Urusan Pelantikan/Peyambungan/Penamatan Keanggotaan Ahli Senat.
 • Menguruskan permohonan bertukar program pelajar
 • Menguruskan Permohonan Tangguh pengajian pelajar.
 • Menguruskan permohonan Tarik diri pelajar/berhenti pengajian.
 • Menguruskan gugur nama pelajar dari daftar UMT.
 • Menguruskan permohonan rayuan gugur nama pelajar dari daftar universiti.
 • Menguruskan permohonan pengesahan PTPTN.
 • Menguruskan permohonan statistik/data pelajar.
 • Menguruskan permohonan pengesahan pelajar.
 • Menguruskan rekod pelajar.
 • Menguruskan data Mymohes.
 • Menguruskan data Myra.
 • Menguruskan Sistem Latihan Industri (e-LI).
 • Menguruskan pentadbiran dan kewangan.
 • Mengurus Laman Web dan Facebook jabatan.
 • Menguruskan aset jabatan.