SEKSYEN PERSARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

 

 • Menguruskan cuti pegawai.
 • Menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan.
 • Menguruskan pemberian taraf berpencen
 • Menguruskan percantuman perkhidmatan.
 • Menguruskan pendaftaran KWAP.
 • Menguruskan perakuan caruman KWSP.
 • Menguruskan persaraan staf.
 • Menguruskan permohonan kebenaran pekerjaan luar.
 • Menguruskan pinjaman perumahan.
 • Menguruskan kelayakan elaun bertukar dan berpindah rumah.
 • Menguruskan rekod kehadiran staf.
 • Menguruskan pendaftaran kelab dan persatuan pegawai.
 • Menguruskan Tuntutan Keahlian Badan Profesional.
 • Urus setia Lembaga Perubatan.
 • Menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan (Subjek Jabatan) bagi staf P&P dan pelaksana.
 • Menguruskan data.

 

SEKSYEN GAJI DAN KEMUDAHAN

 

 • Menguruskan Emolumen dan kenaikan gaji staf.
 • Mengurus pengeluaran arahan penyata perubahan gaji dan elaun.
 • Menguruskan pemberhentian dan pembayaran semula gaji.
 • Menguruskan pemprosesan Hadiah Pergerakan Gaji (HPG)
 • Menguruskan kemudahan staf (Elaun pakaian panas, pakaian istiadat, tambang mengunjungi wilayah asal, tambang percuma keluar negara, alat telekomunikasi mudah alih, subsidi yuran pengasuhan taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja, elaun gantian kereta rasmi, perbekalan pakaian seragam).
 • Menguruskan pengisytiharan harta dan pinjaman kerjaan.
 • Menguruskan perakuan pekerja.
 • Menguruskan hal ehwal perubatan staf.
 • Menguruskan surat jaminan hospital.
 • Menguruskan klinik panel.
 • Menguruskan MBJ UMT.
 • Menguruskan data.

 

SEKSYEN CUTI BELAJAR DAN MOBILITI

 

 • Menguruskan permohonan cuti belajar dan penajaan biasiswa ahli akademik, Tutor, Felo Akademik dan staf P&P serta Pelaksana.
 • Menguruskan pemantauan laporan kemajuan pengajian ahli akademik, Tutor, Felo Akademik dan staf P&P serta Pelaksana.
 • Menguruskan permohonan bajet cuti belajar.
 • Menguruskan urusan kewangan, saraan dan arahan bayaran balik pegawai cuti belajar.
 • Menguruskan program mobiliti bakat kepada ahli akademik dan staf P&P serta Pelaksana (cuti sabatikal, pasca kedoktoran, penyelidikan, sangkutan).
 • Menguruskan tuntutan ganti rugi pecah kontrak.
 • Mengurus Program Pembangunan Bakat Akademik (PRO-CUBE) kepada Pegawai sedang dalam penajaan.
 • Menguruskan Mesyuarat Induk Syarahan Inaugural dan Mesyuarat JK Mobiliti Bakat Universiti.
 • Menguruskan data.

 

SEKSYEN BIMBINGAN STAF

 

 • Menguruskan proses Intervensi dalam Dasar Pemisah (Exit Polisi).
 • Menguruskan kaunseling dan bimbingan staf.
 • Menguruskan kumpulan Akrab Care UMT.
 • Menguruskan Insuran berkelompok staf.
 • Menguruskan Ex-Gratia bencana kerja.
 • Menguruskan kebajikan staf.
 • Menguruskan Sistem Penilaian Audit Nilai (SPAN).
 • Menguruskan Latihan berkaitan Kesejahteraan dan Bimbingan Staf.
 • Menguruskan data.