BAHAGIAN PERKHIDMATAN

SEKSYEN SARAAN DAN KEMUDAHAN

 

 • Menguruskan tuntutan elaun serta kemudahan staf.
 • Menguruskan kemudahan alat telekomunikasi mudah alih.
 • Menguruskan elaun gantian kereta rasmi.
 • Menguruskan perbekalan pakaian seragam.
 • Menguruskan pengisytiharan harta dan pinjaman kerajaan.
 • Menguruskan subsidi yuran Taska.
 • Menguruskan pemprosesan kenaikan gaji tahunan serta pengeluaran penyata perubahan gaji.
 • Menguruskan pemberhentian dan pembayaran semula gaji.
 • Menguruskan pemprosesan Hadiah Pergerakan Gaji (HPG).
 • Menguruskan perakuan pekerja.
 • Urus setia Ex-Gratia Bencana Kerja.

 

SEKSYEN PERSARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

 

 • Menguruskan cuti pegawai.
 • Menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan.
 • Menguruskan pemberian taraf berpencen dan percantuman perkhidmatan.
 • Menguruskan pendaftaran KWAP.
 • Menguruskan perakuan caruman KWSP.
 • Menguruskan persaraan staf.
 • Menguruskan hal ehwal perubatan staf berdasarkan keperluan perubatan (Bab F), tuntutan perubatan dan perakuan rawatan.
 • Menguruskan surat jaminan hospital.
 • Menguruskan klinik panel UMT.
 • Menguruskan permohonan kebenaran pekerjaan luar.
 • Menguruskan pinjaman perumahan serta elaun bertukar dan berpindah rumah.
 • Menguruskan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) UMT.
 • Urus setia modul kehadiran staf.
 • Menguruskan pendaftaran kelab dan persatuan pegawai.
 • Menguruskan Tuntutan Keahlian Badan Profesional.
 • Urus setia Lembaga Perubatan.

 

SEKSYEN BIMBINGAN STAF

 

 • Menguruskan kaunseling dan penasihatan staf.
 • Menguruskan program saringan, intervensi dan pemerhatian di bawah Dasar Pemisah (Exit Policy).
 • Menguruskan kumpulan Akrab Care UMT.
 • Kebajikan staf.