SEKSYEN  PELANTIKAN  AKADEMIK

 

 • Menguruskan permohonan perjawatan tahunan (ABM dan Luar ABM).
 • Menguruskan permohonan bajet emolumen tahunan (ABM).
 • Menguruskan surat kelulusan perjawatan (SKP).
 • Menguruskan pengambilan dan pengisian jawatan (Tetap/Kontra/penyambungan
  kontrak/sementara/peminjaman/lantikan khas/lantikan berganda).
 • Mengurus Mesyuarat JK Pemilih Akademik dan Mesyuarat Pemilih Jawatan Utama.
 • Menguruskan staf akademik melapor diri.
 • Menetapkan emolumen staf akademik.
 • Menguruskan peletakan dan penamatan jawatan staf akademik.
 • Menguruskan permohonan staf akademik ke agensi luar.
 • Menguruskan pemetaan bakat akademik.
 • Menguruskan penempatan staf akademik.
 • Menguruskan data.

 

SEKSYEN PELANTIKAN BUKAN AKADEMIK

 

 • Menguruskan permohonan perjawatan tahunan (ABM dan Luar ABM).
 • Menguruskan permohonan bajet emolumen tahunan (ABM).
 • Menguruskan pengambilan dan pengisian staf P&P dan Pelaksana (Tetap/Kontrak/penyambungan kontrak/Sambilan/Bersara wajib@pilihan/peletakan jawatan)
 • Mengurus Mesyuarat JK Panel Pra Temuduga dan JK Pemilih Kumpulan P&P dan Pelaksana.
 • Mengurus staf P&P dan Pelaksana melapor diri.
 • Menetapkan emolumen staf P&P dan Pelaksana.
 • Menguruskan peletakan dan penamatan jawatan staf P&P dan Pelaksana.
 • Menguruskan pemangkuan dan penanggungan kerja.
 • Menguruskan data.
 • Menguruskan permohonan ke agensi luar.
 • Menguruskan deskripsi tugas semua staf P&P dan Pelaksana.
 • Menguruskan naziran perjawatan.
 • Menguruskan penempatan dan pusingan staf.
 • Menguruskan data.

 

SEKSYEN PENILAIAN PRESTASI ,KENAIKAN PANGKAT DAN ANUGERAH (BUKAN AKADEMIK)

 

 • Menguruskan sasaran kerja tahunan (SKT) dan penilaian prestasi tahunan (LNPT) staf P&P dan pelaksana.
 • Mengurus kenaikan pangkat staf P&P dan pelaksana serta KUPD.
 • Menyelaras urusan tatatertib staf.
 • Menguruskan Peningkatan Secara Lantikan (PSL) bagi staf P&P dan pelaksana.
 • Menguruskan permohonan Anugerah Darjah Kebesaran Negeri dan Persekutuan.
 • Menguruskan anugerah staf P&P dan pelaksana.
 • Menguruskan Mesyuarat JK Pembangunan Bakat Universiti (JKPBU) dan Mesyuarat JK Kenaikan Pangkat staf P&P dan pelaksana.
 • Menguruskan data.

 

SEKSYEN PENILAIAN PRESTASI ,KENAIKAN PANGKAT DAN ANUGERAH (AKADEMIK)

 

 • Menguruskan Penetapan sasaran kerja tahunan (SKT) dan penilaian prestasi tahunan (LNPT) ahli akademik.
 • Menguruskan kenaikan pangkat ahli akademik.
 • Menguruskan profil ahli akademik.
 • Menguruskan anugerah ahli akademik.
 • Menguruskan Mesyuarat JK Penapis Kenaikan Pangkat ahli akdemik, JK Pemilih Akademik dan JK Pemilih Utama.
 • Menguruskan data.