BAHAGIAN PERJAWATAN

SEKSYEN  PELANTIKAN

 

 • Menguruskan permohonan perjawatan tahunan melalui ABM dan Luar ABM.
 • Menguruskan permohonan emolumen tahunan staf.
 • Menguruskan pengiklanan jawatan.
 • Menguruskan pengambilan staf P&P dan Pelaksana (Tetap, Kontrak dan Sambilan).
 • Menguruskan peletakan dan penamatan jawatan.
 • Menguruskan pemangkuan dan penanggungan kerja.
 • Menguruskan penyaluran maklumat kepada KPT/JPA.
 • Menguruskan permohonan ke agensi luar.
 • Urus setia Dasar Pemisah (Exit Policy).
 • Urus setia JK Pelilih Kumpulan P&P dan Pelaksana.

 

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT, PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN PRESTASI

 

 • Menguruskan kenaikan pangkat staf bukan akademik.
 • Menguruskan peperiksaan perkhidmatan.
 • Menguruskan penilaian prestasi staf bukan akademik.
 • Menguruskan pencalonan pingat kebesaran.
 • Menguruskan Anugerah Staf Terbaik Bulanan UMT.
 • Urus setia Panel Penilaian Peperiksaan, Panel PSI dan AKNC.
 • Menguruskan tatatertib dan disiplin pegawai.
 • Urus setia JK Pemilih Kumpulan P&P dan Pelaksana.