Saintis Islam Anjung Ilmu

Laporan aktiviti oleh Bahagian Hal Ehwal Islam dan Kerohanian (BHEIK)

Pada 8 Februari 2015, satu program yang bertajuk “Saintis Islam Anjung Ilmu” diadakan di Auditorium Mahyuddin. Objektif program ini adalah bagi melahirkan generasi yang beriman, bertaqwa, berilmu dan dapat berbakti kepada negara melalui pembudayaan Al-Quran.